Brug for uvildig støtte til at løse en konflikt?

I selv de mest velfungerende virksomheder – og for selv de dygtigste chefer – kan det ske, at et par af medarbejderne udvikler en konflikt, der bliver så fastlåst, at du som leder har svært ved at gennemskue, hvordan du kan løse den og igen få medarbejderne til at samarbejde.

Symptomerne på konflikten kan være meget forskellige. Det kan være, at du opdager, at medarbejderne

 • konsekvent siger hinanden imod eller modarbejder hinanden. Også i situationer, hvor emnet virker helt ligegyldigt
 • bagtaler hinanden. Enten overfor kollegerne eller konsekvent stiller hinanden i et dårligt lys over for dig
 • ikke taler sammen – og måske kun kommunikerer gennem e-mails eller deres andre kolleger
 • mister motivation, energi og ansvarsfølelse på jobbet på grund af konflikten
Selv hvis du ikke kan pege på noget konkret, kan du godt stole på det, når du fornemmer, at noget er galt. Og det skal løses. For optrappede konflikter løser sjældent sig selv, og uløste konflikter er spild af ressourcer.

Her kan jeg hjælpe dig, så alle igen kan fokusere på at samarbejde om jeres kerneopgave.

Sådan kan jeg hjælpe dig

Jeg, Lisbeth Olesen, har arbejdet med at udvikle både ledere og medarbejdere i såvel konflikter som fredstid siden 1988. Både i min tid som chef, leder og konsulent i Dansk Industri og det tidligere Post Danmark, og nu i konsulentvirksomheden LIO Consult, som jeg stiftede i 2007.

Ikke to konflikter er ens. Derfor tilrettelægger jeg jeres konfliktløsningsforløb individuelt. Når jeg skræddersyr et forløb, ser jeg blandt andet på

 • hvad konflikten konkret handler om
 • hvor længe den har varet
 • hvor dyb, den er
 • hvor mange, der er involveret

 

Et forløb omfatter typisk:

 • 1 indledende samtale med dig som chef (det kan foregå telefonisk)
 • 2-3 fælles møder/workshops med dig og deltagerne
 • 1-3 individuelle samtaler med deltagerne hver især
 • 1 afsluttende møde med dig og deltagerne
 • min forberedelse og opsamling fra møderne
 • telefoniske samtaler med dig om status og fremdrift i processen mellem møderne

Prisen for et forløb ligger typisk på kr. 40-60.000 ekskl. moms og er inkl. alle materialer, kørsel mv.

 

Efter et konfliktløsningsforløb kan du forvente, at deltagerne

 • har fået løst den igangværende konflikt
 • er begyndt at se fremad enten sammen eller hver for sig i nye sammenhænge
 • har fået afstemt forventninger til hinanden og etableret et nyt grundlag for et reelt og bæredygtigt samarbejde med gensidig respekt for hinanden i hverdagen
 • forstår, hvordan deres personlige reaktioner på uenigheder påvirker det indbyrdes samarbejde, kommunikationen og relationen med hinanden
 • har fået nye redskaber til at håndtere uenigheder og ikke mindst forebygge konflikter gennem ligeværdig og konstruktiv kommunikation

Samtidig har du selv fået en afklaring om, hvorfor konflikten opstod, hvordan du kan forebygge konflikter fremover samt en masse nye kommunikationsredskaber i din værktøjskasse som chef.

Hør mere om konfliktløsning

For at du og jeg kan tage stilling til, om vi er det rette match, foreslår jeg, at du ringer til mig på 29 49 45 88 eller sender en mail, så jeg kan vende tilbage til dig.

Her vil jeg spørge yderligere ind til jeres situation og komme med mit bud på, hvordan et konfliktløsningsforløb kan se ud. Du får selvfølgelig rig mulighed for at spørge ind. Hvis du tænker, at jeg er den rette til at arbejde med jer, er næste skridt, at jeg sender et skriftligt tilbud på et forløb. Har du spørgsmål til tilbuddet, kan vi eventuelt justere det. Ellers er næste trin, at vi booker en tid til det første møde med deltagerne i forløbet.

Kundeudtalelse

Du kan dit kram og leverer kvalitet. Du er nærværede, fleksibel og tilpasser til den enkelte situation. Du er tillidsskabende og skaber en tryghed omkring dig.  Du tager fat om problemet, går ind til kernen og italesætter det på en god måde – direkte, ærlig og anerkendende.

– HR Business Partner i stort forsyningsselskab, der hyrer mig ind til flere forskellige aktiviteter – særligt konfliktløsning, personlig udvikling, karriereafklaring og ledercoaching