LIO-Consult forside

Vil du være en bedre leder?

Som ansvarlig leder kan du opleve, at du har brug for nye værktøjer til at
N

lede og motivere dine medarbejdere

N

håndtere konflikter i teamet

N

gennemføre forandringer

N

prioritere og huske at holde fri, når du ikke arbejder

Selv om du har en god chef, er glad for dine medarbejdere og dine lederkolleger, kan du have brug for at vende situationen på jobbet med en udenforstående.
En samtalepartner, der
N

lytter opmærksomt og stiller uddybende og målrettede spørgsmål, der giver dig nye vinker på situationen

N

kobler detaljerne sammen og hjælper dig til at se tingene i den rette sammenhæng

N

giver dig værktøjer og metoder til, hvordan du kan håndtere situationen og lederjobbet fremover

N

også giver dig en konkret tilbagemelding og gode råd, når du gerne vil have det

Den samtalepartner kunne være mig. Jeg, Lisbeth Olesen, har drevet LIO Consult siden 2007. Her vejleder jeg ledere og medarbejdere, så de bliver endnu bedre til at løse deres kerneopgaver.

Min tilgang til lederudvikling

Jeg arbejder for at gøre de gode ledere endnu bedre og anser lederudvikling som en proces, der i princippet aldrig stopper. Det er fordi dine medarbejdere også bliver dygtigere med tiden og både ønsker og fortjener god og aktiv ledelse. Jeg oplever igen og igen, at lederudvikling medfører at de gode ledere ligefrem tiltrækker de dygtigste medarbejdere.

I mit arbejde ser jeg både på, hvad der påvirker dig på selve arbejdet, men også på mennesket bag. Det hele hænger sammen  og vi kommer også til at tale om de rammer og vilkår, du som leder er underlagt. Det har også stor betydning for, hvor god en leder du har mulighed for at være.

Jeg er meget opmærksom på, hvornår du som leder selv kan finde nye løsninger og handlemuligheder, og hvornår det giver bedst mening, at jeg rådgiver, vejleder, underviser eller instruerer dig i, hvordan du kan gribe tingene an.

Solid ledererfaring fra erhvervslivet

Min baggrund er ikke-akademisk, og jeg har siden 1988 arbejdet med at udvikle mennesker i erhvervslivet. Både på leder- og medarbejderniveau.  Jeg har altid været optaget af menneskers adfærd, og hvordan mennesker i organisationer kan udvikle sig selv og dermed skabe endnu bedre resultater i samarbejde med andre.

Min seneste ansættelse var som chefkonsulent i Dansk Industri (DI), hvor jeg lavede ledelsesudvikling og gennemførte forandringsprojekter hos medlemsvirksomhederne. Før arbejdede jeg en årrække i det tidligere Post Danmark og fik mit første chefjob som 24-årig. Et job som filialchef, hvor jeg fik erfaring med direkte personaleledelse på flere lokationer og lærte alt i praksis om håndtering af forandringer, sygefravær, MUS, trivsel og motivation. Siden arbejdede jeg som intern lederudviklingskonsulent/HR-konsulent og hjalp andre chefer og ledere. Jeg var assessor indenfor kvalitetsledelse. I en periode arbejdede jeg som postmester på Albertslund Postkontor med ca. 60-70 medarbejdere, hvor jeg var leder af 5 mellemledere og stod for optimering og forandringer (LEAN), indførelse af selvbærende teams, kompetenceudvikling, nye lønsystemer, medarbejdertrivselsmålinger og varetog kundekontakten i lokalsamfundet. Jeg sluttede med at sidde i programledelsen med ansvaret for forandringsledelse, kommunikation, uddannelse og ledelsesudvikling i forbindelse med indførelse af SAP i virksomheden.

CV’et fremgår de uddannelser indenfor ledelse, konsulentarbejde og coaching, der har understøttet den praktiske arbejdserfaring.

Sådan foregår et forløb hos mig

Et ledercoachingforløb hos mig består typisk af 5, 8 eller 12 sessioner á 2 timer, alt efter hvad vi aftaler.

Før vi beslutter, hvor langt et forløb du har brug for, og om vi er det rette match, har vi 2 grundige samtaler. For jeg tager kun kunder ind, som jeg er sikker på, at jeg kan hjælpe, og jeg lover aldrig mere, end jeg kan holde. Det er vigtigt for mig at have tilfredse kunder.

Hvis du overvejer at begynde i et forløb hos mig, kan du ringe til mig på 29 49 45 88 eller sende en mail og booke et gensidigt kemimøde. Mødet finder sted i mine lokaler på Ole Suhrs Gade 21 i København. Her vil jeg høre mere om din situation og lære dig bedre at kende. Før vi afslutter mødet, fortæller jeg dig, om jeg tror, jeg kan hjælpe dig, og du får mulighed for at sove på, om du stadig har lyst til at være i forløb hos mig
Hvis du beslutter, at jeg er det rette valg for dig, holder vi efterfølgende et afklarende møde sammen med din nærmeste leder. Mødet bruges til, at vi i fællesskab formulerer de overordnede mål og fokusområder, som forløbet skal handle om. Dette møde kan enten finde sted hos jer eller i mine lokaler
Jeg laver en skriftlig samarbejdsaftale der indeholder: Tema og målsætninger, beskrivelse af opgaver/roller/ansvar for dig, din nærmeste leder og mig som erhvervscoach, pris, etik og fortrolighed. Vi underskriver alle tre aftalen, hvorefter du og jeg begynder på sessionerne
Ved første session får du en kinabog, som du løbende kan tage noter i, før, under og efter vores sessioner, vi taler om dit udgangspunkt for ledelsesudvikling og du får en skabelon til en individuel handlingsplan
Alle sessioner foregår hos mig, med mindre vi aftaler andet
Efter forløbet mødes du, din nærmeste leder og jeg igen til et afsluttende og evaluerende møde. Hvis forløbet er på 8 sessioner eller mere, indgår der også et statusmøde undervejs

Efter forløbet vil du stå stærkere som leder

Alt efter, hvad du vælger at fokusere på, kan du have svar på følgende:

 • Hvad er mine styrker og begrænsninger som leder?
 • Hvad er vigtigt for mig i min ledelse?
 • Hvordan skaber jeg de bedste resultater gennem min ledelsesmæssige indsats?
 • Hvad gør jeg for at genskabe tillid eksempelvis på baggrund af en dårlig trivselsmåling?
 • Hvad motiverer mig i mit arbejde?
 • Hvordan forebygger jeg konflikter i teamet?
 • Hvad gør jeg ved medarbejdere, der ikke leverer varen?
 • Hvordan griber jeg en forandringsproces an?
 • Hvordan håndterer jeg rent ledelsesmæssigt stressede medarbejdere?
Udover sessionerne indeholder alle forløb også

 • indledende møde mellem dig, din nærmeste leder og mig
 • samarbejdsaftale, kinabog og skabelon til en individuel handlingsplan
 • afslutningsmøde mellem dig, din nærmeste leder og mig
Når du er i forløb hos mig, har du mulighed for at kontakte mig som en slags hotline mellem sessionerne i op til 10 minutter per gang. Har du brug for det, kan du enten maile eller ringe til mig, og jeg vender tilbage i løbet af 24 timer.

Vil du høre mere?

Du er meget velkommen til at ringe til mig på 29 49 45 88 eller sende en mail. Det kan enten være, hvis du har flere spørgsmål eller gerne vil booke en tid til et uforpligtende kemimøde.

Kundeudtalelse

Det har været et super forløb med stærk ledelsesudvikling. Jeg bruger resultaterne fra din coaching hver dag – sådan er det bare. Det kræver at man som leder selv er indstillet på at lade sig coache og er åben overfor resultaterne af coachingen. Du er kompetent og ærlig – der er klar kommunikation og feedback. Trods dine skarpe og dybdeborende spørgsmål, føler man sig tryg og godt tilpas. Man kan roligt drøfte alle ledelsesmæssige problemstillinger for man er sikker på, at du vil håndtere det respektfuldt og med fortrolighed.

– Sektionsleder i et ledercoaching forløb over 10 sessioner